PREVEDERI GENERALE

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site www.webpromovare.ro (în continuare „www.webpromovare.ro”/„Site-ul”)

Orice serviciu oferit prin acest Site, se adresează persoanelor fizice, care îl pot achiziționa în folos propriu, sau persoanelor juridice, care pot achiziționa în folos propriu sau cu scop de revânzare, numite în continuare “Client”/ “Clienți”. Www.webpromovare.ro nu are nici o obligație sau răspundere rezultată ca urmare a revânzărilor succesive de produse și/sau servicii realizate de Clienti.

Vă rugăm să citiţi Termenii și condițiile şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Site-ul. Prin accesarea și utilizarea acestui Site și/sau plasarea unei comenzi, commentarii sau întrebări prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al Termenilor și condițiilor şi al Politicii de confidențialitate și vă asumați angajamentul de a le respecta.

Dacă nu acceptați în mod integral Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate, nu utilizaţi acest Site. Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când aceşti Termeni fără a vă notifica în prealabil. Activitații dumneavoastră pe site i se vor aplica Termenii specificaţi pe www.webpromovare.ro la momentul utiliării acestuia.

Dacă aveţi orice întrebare referitoare la Termeni sau la Politica de confidențialitate, ne puteţi contacta în orice moment la adresa contact@webpromovare.ro


OPERATORUL SITE-ULUI

Operatorul site-ului www.webpromovare.ro este societatea SimpliArt Net SRL.

DATELE CLIENTULUI

Informaţiile sau datele cu caracter personal pe care le furnizează Clientul vor fi prelucrate în conformitate cu prezentele Termeni și condiții precum și cu Politica de confidențialitate. Prin utilizarea acestui Site și/sau plasarea unei comezi de produse/servicii prin intermediul www.webpromovare.ro Clientul își exprimă în mod expres și neechivoc consimţământul privind prelucrarea acestor informaţii şi date şi declară că toate informaţiile şi datele pe care ni le furnizează sunt veridice şi exacte și că a obținut acordul prealabil scris al titularului informațiilor și/sau datelor, în eventualitatea în care informațiile și datele pe care ni le furnizează prin intermediul Site-ului nu îi aparțin.

UTILIZAREA SITE-ULUI

Prin utilizarea acestui Site şi/sau plasarea oricărei comenzi de produse și servicii prin intermediul acestuia, Clientul se obligă:

  • Să folosească acest Site exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a efectua comenzi legitime.
  • Să nu efectueze nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că a fost efectuată o astfel de comandă, vom avea dreptul să anulăm comanda şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
  • Să furnizeze o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. În egală măsură, Clientul își exprimă consimţământul să folosim aceste informaţii pentru a fi contactat în eventualitatea în care acest lucru este necesar (vedeţi Politica de confidenţialitate).

Dacă nu ne sunt furnizate toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră.


Cookies
Site-ul www.webpromovare.ro utilizează cookies proprii și cookie-uri instalate de terte părți, precum Google, pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă pe site. Cookie-urile utilizate pe prezentul Site oferă un feedback valoros și ne ajută în încercarea de a îmbunătăți experiența online.
Un “Internet Cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Acesta nu este un virus și nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate.

Vedeți detalii în Politica de confidențialitate.


5. PREŢUL PRODUSELOR/SERVICIILOR

Preţul fiecărui produs/serviciu va fi cel menţionat pe Site-ul nostru, cu excepţia cazului în care există o eroare evidentă. Cu toate că avem grijă să ne asigurăm că toate preţurile indicate pe Site-ul nostru sunt corecte, pot apărea erori. Dacă descoperim o eroare de preţ la oricare produs(e) din comandă dumneavoastră, vă vom informa cât mai curând cu putinţă şi vă vom oferi opţiunea de a reconfirma comanda la preţul corect sau de a o anula. Dacă nu vă putem contacta, din motive neimputabile nouă, comanda va fi considerată anulată şi, dacă aţi plătit deja produsul (produsele), vă vom rambursa întreaga sumă plătită.

Nu avem nicio obligaţie de a vinde vreun produs sau serviciu la un preţ inferior incorect (chiar şi în situația în care ați primit din partea noastră confirmarea comenzii), dacă eroarea de preţ este evidentă, inconfundabilă şi ar fi putut fi identificată în mod rezonabil de dumneavoastră ca fiind o eroare.
Preţurile afişate pe Site-ul nostru NU includ TVA.

Preţurile pot fi revizuite în orice moment, fără nicio comunicare prealabilă, însă (cu excepţiile menţionate mai sus), nicio schimbare potenţială nu va afecta vreo comandă a dumneavoastră pentru care, anterior modificării prețurilor, a fost trimisă deja o Confirmare a comenzii.

6. PLATA PRODUSELOR, SERVICIILOR

Modalitățile de plată sunt: ramburs sau ordin de plată.

Numerar (Persoane Juridice)

Transfer Bancar

7. Limitarea răspunderii

www.webpromovare.ro  nu își asuma răspunderea si nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul de pe site sau pentru conţinutul oferit de utilizatorii site-ului. www.webpromovare.ro face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea și încrederea în site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, www.webpromovare.ro nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informaţiilor furnizate de Clienți.

Informaţiile provenite de la parteneri poarta răspunderea acestora.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protectia datelor) www.webpromovare.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, in calitate de client al www.webpromovare.ro prin completarea următoarelor câmpuri: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail.

Scopul colectării datelor este acela de a informa utilizatorii si cumpărătorii privind situaţia contului lor.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.

Durata stocării datelor cu caracter personal mai sus mentionate este pe perioada in care situl este activ.

Conform REGULAMENTULUI(UE) PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI nr.679 din 27 aprilie 2016, beneficiaţi de următoarele drepturi:

– dreptul la informare si acces – inseamna ca  persoanele vizate pot solicita informatii privind activitatile de prelucrare ale datelor cu caracter personal si ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate;

– dreptul la portabilitate – se refera la faptul ca puteti primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator;

– dreptul la opozitie – vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru;

– dreptul de rectificare – se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;

– dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat – inseamna ca ai dreptul sa iti stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ti-ai retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

– dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat in urmatoarele cazuri: este contestata exactitatea datelor pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegala, dar nu se doreste stergerea datelor ci doar restrictionarea acestora, in cazul in care SC SimpliArt Net SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar le soliciti pentru apararea unui drept in instanta, daca te-ai opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor tale;

– dreptul de a va adresa justitiei.

Toate aceste drepturi le puteti exercita prin e-mail la  contact@webpromovare.ro .

Nu in ultimul rand, www.webpromovare.ro aplica toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor tale personale, protejarii lor impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

 

9. PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI COPYRIGHT 

Elementele din continutul site-ului – elementele de grafică ale site-ului www.webpromovare.ro scripturi, programe, baze de date, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conţinutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităţilor prezente si viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Client aparţin www.webpromovare.ro și partenerilor săi și reprezintă conţinutul site-ului.

Conţinutul site-ului www.webpromovare.ro indiferent de zona în care se afla în site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conţinut de către terţe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al www.webpromovare.ro. Se interzice a copia, a prelucra, a reproducere, a publica, a transmite, a vinde, a distribuit parţial, integral sau modificat, întreg conţinutul sau o parte din conţinut în alte scopuri decât cel personal. Există următoarele excepţii:
– se permite reproducerea pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă, mici fragmente din articolele publicate, doar daca este specificată sursa informaţiilor preluate sub următoarea forma: Sursa: www.webpromovare.ro

– se permit link-uri către site, doar dacă după fiecare link sau la sfârşitul articolului este specificată sursa astfel: Informaţii furnizate de www.webpromovare.ro
Cererile de utilizare a conţinutului site-ului în orice scop ce nu este personal, pot fi trimise prin e-mail la adresa contact@webpromovare.ro. www.webpromovare.ro își rezervă dreptul de a acţiona în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.
Orice persoană care trimite în orice mod informaţii sau materiale către site își asuma obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le poate invoca in legătură cu materialele si informaţiile transmise in orice mod către site. Orice persoană care trimite în orice mod informaţii sau materiale către site înţelege și acceptă că încălcarea in orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea www.webpromovare.ro, ci numai răspunderea persoanei în cauză.

Acest site poate conţine trimiteri (link-uri) către alte site-uri care nu aparţin www.webpromovare.ro sau unui afiliat al acesteia, drept pentru care www.webpromovare.ro nu este răspunzător sub niciun aspect pentru conţinutul acelor site-uri.

LITIGII

Orice raport stabilit prin achiziționarea de produse sau servicii prin intermediul Site-ului este reglementat și interpretat în concordanță cu legile României, iar Clientul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanţelor competente din România.

Orice conflict între www.webpromovare.ro şi altă parte este supus unei soluţionări pe cale amiabilă. În cazul în care nu se ajunge la un punct comun prin această metodă, competenţa revine instanţelor de judecată din Tîrgu Mureș.

ALTE CLAUZE

Prezentele Termeni și condiții precum şi orice document la care se face trimitere în mod expres constituie acordul integral dintre Client şi www.webpromovare.ro în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere sau orice alt aranjament anterior verbal sau scris dintre Client şi www.webpromovare.ro.

www.webpromovare.ro își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Site-ului/structurii acestuia, inclusiv modificări ce ar putea afecta Site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă a Clientului.

www.webpromovare.ro nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Site-ului.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close